Emergency First Response

Tijdens deze cursus leer je de basisbeginselen van het hulpverlenen.
Deze cursus bestaat uit twee onderdelen: Primary Care en Secundary Care.
In de primary care staat de spoedeisende hulp centraal waarmee je een persoon zijn leven kunt redden. Binnen de Primary Care werk je aan beademen, reanimeren en defibrilleren van het slachtoffer.
Secundairy Care gaat in op de eerste hulp bij niet levensbedreigende situaties.

Deze opleiding is een verplicht onderdeel voor de opleiding tot Rescue duiker.
Tevens is deze opleiding ook zeer geschikt voor mensen die niets met de duiksport hebben.
Deze opleiding dient iedere twee jaar herhaald te worden

Kostprijs:
* Rescue inclusief EFR: € 398,-
* EFR: €119,-
* EFR herhaling: € 99,-